Za zmanjšanje možnosti požara in posledic tega, skrbi listina, ki jo imenujemo požarna varnost. Pravilniki usmerjajo in varujejo pred, med in po nastali situaciji. Vsaka stavba, kjer se nahaja večje število ljudi mora imeti na vidnem mestu vpogled v požarni red in evakuacijsko pot. Iz slike je potrebno  v trenutku razbrati, kje točno se nahajamo, kako varno zapustimo prostor, kje so gasilni aparati ter javljalniki, kako poteka evakuacijska poti in lokacija oziroma varno mesto, kjer se zberemo. Da pa do takšnih situacij ne pride, je na nas, da zmanjšamo oziroma odstranimo vse dejavnike, ki bi to lahko povzročili.

požarna varnost

Da bo podjetju, ki se ukvarja s tovrstnimi zadevami zaupalo čim več strank jim njihovo računovodstvo poleg birokratskih del tudi svetuje pri poslovnih odločitvah. Kontroling pomeni oblikovanje in sprejemanje poslovnih ciljev, zato, da boste v svojem poslu uspešnejši. Nekateri  to urejajo sami, drugi pa imajo posebne službe, ki skrbijo za usmerjanje proti vrhu. Da bo vaše poslovanje tudi varno, poskrbite da bodo ljudje, ki se spoznajo na tovrstno delo skrbeli in vas seznanjali o vsem kar potrebuje požarna varnost v stavbah.

Kaj je kontroling?

Z njim na enostaven in pregleden način dobimo prikaz stanja podjetja na različnih področjih. Podlago za odločanje dobimo iz sistema, ki generira podatke. S pomočjo poročil poslovodstvo ocenjuje napredek in stanje poslovanja, kasneje pa se  sprejmejo poslovne odločitve. Kontroling ima štiri osnovne funkcije in sicer: planiranje, kontroliranje, informiranje in usmerjanje. Vse to pomaga uporabnikom znotraj podjetja, da je upravljanje kakovostno, odziv na spremembe pa pravočasen.

kontroling

Tudi požarna varnost, ki se mogoče na prvo žogo zdi, da pri njih kontroling ni tako potreben, potrebuje službe oziroma računovodstva, ki pomagajo pri tovrstnih svetovanjih. Komunikacija med posameznimi segmenti je nujna, da ne pride do zamujenih poslovnih priložnosti. Nadzor nad dobičkonosnostjo in likvidnostjo podjetja je nujen, saj le tako lahko pravilno alociramo stroške na posamezne storitve ali izdelek, ter opredelimo, na kakšen način bomo ustvarili več dobička.

Požarna varnost v stavbah je nujna

Namenjena je varovanju ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijami ter zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. Koliko pozornosti po ji dejansko posvetimo? Premalo in še vedno je to tema o kateri smo premalo osveščeni. Na žalost sta nepazljivost in pomanjkljivo razumevanje vzrokov za nastanek ognjenih zubljev še vedno razlog da zagori.  Šele ko pride do izbruha in so ogrožena naša življenja, se spomnimo na izobešene listine v stavbi.

Da bo požarna varnost dosegla svoj namen je treba upoštevati pravila požarno varne gradnje. Objekt mora biti zasnovan tako, da se ogenj v primeru takšne nesreče ne razširi na druge zgradbe, konstrukcija same zgradbe mora določen čas obdržati svojo stabilnost, zato morajo biti tudi materiali s katerimi je grajena, temu primerni, po potrebi pa mora biti stavba razdeljena na posamezne sektorje. Naprav za gašenje naj bo dovolj, prav tako evakuacijskih poti, ki  bodo vodile na površine, kjer bodo imeli dostop tudi gasilci.

Postopek ukrepanja v primeru požara

Ob klicu  na 112 se najprej predstavimo, povem kje in kaj gori in ali so v bližini vnetljiva sredstva. Ogenj velik približno dva kvadratna mesta poskušamo pogasiti sami z ročnimi gasilnimi aparati, mokrimi krpami, peskom ali zemljo. Po izvedbi prvih ukrepov sledi organizirana evakuacija ljudi iz objekta po začrtanih evakuacijskih poteh, še prej pa preverimo, če je kdo poškodovan ali pogrešan. Preverimo še, če je pot gasilcem omogočena in se umaknemo na varno razdaljo, kjer jih ne bomo ovirali.

Če smo že tako prišli tako daleč, da se rešujemo iz goreče stavbe, nam tukaj kontroling ne bo več pomagal, zato je priporočljivo, da se izpopolnjujemo kot veli požarna varnost, da ni enkrat prepozno. Glavno je da smo sami vešči pri gašenju oziroma da znamo posledice vsaj omiliti, če že ne preprečiti. Sicer je reakcijski čas gasilcev zelo hiter, vendar če jim lahko prihranimo kakšno intervencijsko pot, nam bodo hvaležni.

Kaj storiti ko zagori v objektu?

V primeru, da je požarna varnost že ušla izpod nadzora, mi pa smo se znašli v prostoru, ki se polni z dimom je edina rešitev ta, da se uležemo na tla, kjer je manj strupenega dima in se poskušamo odplaziti proti izhodu. Če nam zagori obleka, plamen zadušimo z valjanjem po tleh ali s pregrinjalom, da zaustavimo dotok kisika, s katerim se ogenj hrani. Zato, ker je preventiva boljša kot kurativa, moramo z viri, ki lahko povzročijo takšen kaos, ravnati preudarno in pa že pri samem projektiranju oziramo rekonstrukciji objekta vedeti kako  ga zavarovali pred takšnimi katastrofami, za kar poskrbi tudi služba za kontroling.

požarna varnost

Z namestitvijo ognjevarnih tal, sten in požarnih vrat je  del zaščite že zagotovljen, sami pa moramo poskrbeti, da ob nastali situaciji znamo trezno odreagirati, kar nam tudi pomaga vaja, ki jo opravimo vsaj enkrat letno in jo  vodijo ter  nadzorujejo za to usposobljene osebe. Paniko bomo lahko črtali s seznama, če se bomo teoretično in praktično spoznali z ukrepi za ravnanje v takšnih situacijah. Več znaš – več veljaš, tukaj pa lahko rešiš tudi življenje, ali preprečiš nezgodo, če je tvoje delo kontroling.

0 replies

Pusti komentar

Se želiš pridružiti razpravi?
Sodeluj!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja