Varstvo pri delu1

Delovanje podjetja, ne glede na to, kako veliko je, mora ustrezati zakonskim predpisom, ki se nanašajo na različna področja. In eden ključnih je tudi ta, da za zaposlovalec svoje zaposlene zagotovi ustrezne ukrepe za zdravje in varnost pri delu, ki jih zahteva zakon ZVZD-1. Ta določa, da morajo vsi zaposleni, ne glede na obliko pogodbe (določen ali nedoločen čas, študentska zaposlitev, samostojni podjetnik ipd.) opraviti usposabljanje za varnost pri delu in opraviti izobraževanje, ki ga zahteva požarni red. Seveda je na koncu odvisno od same narave zaposlitve, kako zahtevno in podrobno je to. Ravno zaradi tega je tudi vsako izobraževanje in pridobivanje dokumentacije nekoliko drugačno in prilagojeno specifičnim zahtevam. V kolikor iščeš ponudnika, kjer lahko vse to opraviš na en mah, preveri tukaj, saj je podjetje Projekt Varnost pravi naslov za to.

varnost pri delu2

Ocena tveganja in usposabljanje za varnost pri delu

Zaposlovalec mora za za vsako mesto izvesti oceno tveganja in jo dokumentirati v posebni izjavi. S tem ovrednoti morebitna tveganja in zdravje zaposlenih ter dobi sistematičen pregled vseh vidikov delovnega procesa. Dokument za varnost pri delu tako obsega različne obveznosti:

  • usposabljanje zaposlenih ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, razporeditvi na drugo mesto, ob uvajanju nove tehnologije ali ob spremembi procesov, ki lahko povzročijo spremembo za varnost pri delu
  • zagotavljanje različnihi ukrepov, npr: overjanje različnih nalog, ki zagotavljajo varnost pri delu, požarni red, evakuacija, obveščanje zaposlenih o novih tehnologijah in možnostih za poškodbe, zagotavlja zdravstvene preglede zaposlenih, periodične preiskave in preizkus opreme …
  • obveščanje o morebitnnih tveganjih s pisnimi in ustnimi obvestili in navodili
  • ocenjevanje tveganja, kjer zaposlovalec ovrednoti tveganja in nevarnosti
  • zagotovitev prve pomoči zaposlenim in sprejetje ukrepov za sodelovanje s službo nujne medicinske pomoči

Projekt Varnost

Zadovoljni zaposleni = uspešno podjetje

Ali veš, da imajo razmere in medsebojni odnosi v službi velik vpliv na uspešnost podjetja? Stabilna, zanesljiva in zdravju neškodljiva služba bistveno prispeva k uspešnemu poslovanju in zadovoljstvu zaposlenih. Dobre razmere izboljšajo produktivnost, zmanjšajo odsotnost zaposlenih zaradi bolniške odsotnosti in posledično izboljšajo rezultate podjetja. Na drugi strani pa slabe razmere vodijo do več bolniških odsotnosti, več poškodb pri delu, več zdravstvenih okvar in bolezni, več stresa ipd.

Pri zahtevnejših opravilih na zaposlene seveda prežijo nepredvidljive poškodbe in nesreče, za ravnanje v katerih so tudi primerno pripravljeni. Vendar veliko več škode kot poškodbe lahko povzročijo skriti uničevalci, ki ne neposredno vplivajo na počutje in zdravje zaposlenih. To so na primer neergonomska miza ali stol pri daljšem sedenju, premeščanje težkih bremen brez ustreznih pomagal, opravki z nevarnimi snovmi, škodljivi hrup, neustrezna temperatura, vlažnost ali razsvetljava … Vse to so dejavniki, ki v veliki meri vodijo v bolniške odsotnosti, dolgoročno pa vplivajo tudi na slabo počutje, ter psihično in fizično sposobnost zaposlenih.

varstvo pri delu

Kaj pa požarni red?

Poleg vsega tega mora zaposlovalec oz. uporabnik poslovnih ali industrijskih objektov zagotoviti tudi požarni red, to je tisti dokument z rdečim robom, ki ga lahko opazite v vsakem skupnem prostoru, bodisi v službi, bodisi v večstanovanjski ali javni stavbi. Ta ni sam sebi namen, temveč služi za to, da se v minimalizirajo možnosti za vnetje in gorenje, v primeru nesreče pa da se zmanjša ogroženost zaposlenih in objekta samega.

Če požarni red ni opravljen, so poleg resnega ogrožanja življenja in zdravja zaposlenih ogrožene tudi zavarovalne premije. Namreč, v kolikor zaposlovalec ne upšoteva predpisov, mu zavarovalnica zaradi neizpolnjevanja zakonskih obveznosti ne izplača zavarovalne premije za življenjska zavarovanja, zavarovanje premoženja in odškodnine zaradi povzročene škode. Povrhu vsega pa vam inšpektor napiše še kazen.

varnost pri delu1

Kaj je zajeto v tem dokumentu?

Požarni red je osnovni dokument, ki narekuje postopanje v objektih v primeru gorenja. Listina opredeljuje organizacijo varstva z nalogami in dolžnostmi odgovornih oseb oz. zaposlenih. Skladno z danimi razmerami so določeni tudi preventivni in aktivni ukrepi ter navodila za ravnanje v nevarni situaciji.

Dokumentacija tako vsebuje:

  • odstranjevanje gorljivih snovi iz požarno ogroženih prostorov,
  • predvideno število uporabnikov glede na namembnost objekta in prostorov,
  • ukrepe, ki se navezujejo na možnost eksplozije, gorljivih odpadkov ter vžiga električnih, plinskih in drugih naprav,
  • ukrepe za hitro intervencijo in evakuacijo,
  • načine in kontrolo izvajanja ukrepov z vrstami usposabljanj zaposlenih.

varnost pri delu

Kako pogosto je potrebno obnavljati oz. pridobivati to dokumentacijo?

Za požarni red način in pogostost kontrolnih pregledov določi oseba, ki je zadolžena za izvajanje tovrstnih ukrepov v objektu. K temu sodi dosledno ugotavljanje stanja opreme, sredstev in naprav. Največkrat je dokumentacijo potrebno dopolniti in prilagoditi ob spremembah v objektu, na primer pri spremembi organizacije ali rekonstrukciji.

 

Preveri tukaj, kje lahko opraviš vse na enem mestu

Za vse te dokumente se lahko kadarkoli obrneš na podjetje Projekt Varnost iz Ljubljane, kjer bodo poskrbeli za strokovno in kakovostno izobraževanje vseh zaposlenih. So strokovno podkovani na različnih področjih zakonodaje in imajo večletne izkušnje z različno velikimi slovenskimi podjetji. Njihova ključna prednost je prilagodljivost. Namreč, po želji lahko zaposlene pošlješ na izobraževanje k njim, v primeru večjih skupin pa se prilagodijo vam in izobraževanje izvedejo na sedežu vašega podjetja.

0 replies

Pusti komentar

Se želiš pridružiti razpravi?
Sodeluj!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja