Za kakršna koli ročna dela, pri katerih morajo predmeti mirovati, bodo primeži eden naših najbolj koristnih pripomočkov v delavnici. Z mirujočo in premično čeljustjo lahko vanje po ustrezni širini umestimo različne predmete, kot so cevi, les in drugi materiali, ki jih bomo obdelovali. Ključavničarski primeži so nekoliko bolj dodelani in primerni za obdelavo kovin, tako trših kot mehkejših, umetnih mas ter drugega.

ključavničarski primeži2

Na kaj moramo biti pozorni pri nakupu?

Preverimo, ali imamo možnost montaže na terensko mizo in kakšne širine čeljusti obstajajo (npr. nad 100 ali nad 200 mm itd.). Nekateri so vrtljivi okoli svoje osi za 360 stopinj in imajo možnost nastavitve naklona do 90 stopinj, kar nam omogoča obdelavo pod različnimi koti in je tako to priročna lastnost, kadar se moramo poslužiti drugačnega pristopa. Če je vrtljiv, moramo imeti tudi možnost zaklepanja v vse smeri. Predmete morajo držati tako, da le-ti pri tem ne morejo biti poškodovani, torej potrebujejo različne blazinice, ki jih je možno odstraniti, vpenjalni pritisk pa mora biti enakomerno razporejen. S tem se bomo izognili morebitnim praskam oziroma odrgninam. Naše delo bo zelo olajšal tudi dodatek vodil, s katerimi bomo lahko delali natančne pomike. Pozanimajmo se tudi glede teže, ki bo primerna za našo delovno površino.

ključavničarski primeži1

Kakšni so dobri ključavničarski primeži?

So lahko dražji kot ostali primeži, saj cene segajo od 150,00 in tudi do nad 600,00 EUR, seveda pa s popusti pri ponudnikih utegnemo občasno dobiti tudi določene ugodnosti in tako nekoliko prihranimo. Da bomo izbrali kakovosten produkt, glejmo na to, da so čeljusti kovane, nadgrajene z ogljikovim jeklom in protikorozijsko naoljene ter da je vreteno zaščiteno pred poškodami. Ohišje mora biti lakirano, ostali deli pa cinkani. Povprašajmo trgovce glede priporočil in glede na materiale, s katerimi največ delamo, skupaj z njimi poiščimo ustrezen model, ki nam bo lahko dolgo služil.

Kadar kupimo določen starejši avtomobil v Sloveniji ali v tujini, nas med drugim lahko čaka davek na rabljena motorna vozila ter DDV. V katerih primerih ju bomo morali poravnati? V kolikor je bil nakup izveden v Sloveniji, kot fizična oseba nimamo nobenih obveznosti glede prijave takega nakupa finančni upravi, zato tovrsten strošek odpade. Kadar pa poteka preko druge države članice EU, nam bo davčni organ odmeril davek na rabljena motorna vozila. DDV bomo dolžni poravnati v primeru novega avtomobila iz tujine. Za davek na rabljena motorna vozila vseh znamk preverimo različne spletne obrazce, preko katerih ga lahko izračunamo, da bomo poznali vse stroške, med drugim je na voljo preko spletne strani narociavto.si.

izračun dmv-ja2

Ureditev homologacije in vloga napovedi

Preden vložimo napoved za davek na rabljena motorna vozila, moramo najprej pridobiti potrdilo o skladnosti oziroma homologacijo. Ko je ta urejena, oddamo obrazec za napoved preko sistema eDavki, in sicer bodisi z digitalnim potrdilom ali, v kolikor ga nimamo, tudi brez digitalnega potrdila, pri čemer se moramo registrirati z uporabniškim imenom ter geslom. Šele ko prejmemo odmero, pa lahko začnemo tudi s postopkom registracije.

izračun dmv-ja1

Davek na rabljena motorna vozila vseh znamk in točnost spletnih obrazcev

Ker utegenjo različni spletni obrazci, preko katerih lahko dobimo vpogled v tovrstne podatke, prikazati odstopanja, se za natančen izračun obrnimo direktno na podjetja in ponudnike, kot je narociavto.si in drugi. Ponudniki nam bodo znali svetovati glede vseh podrobnosti ter izračunov glede na Euro normo motorja, starost in količino CO2 izpustov, kot tudi glede na to, ali so bile meritve CO2 opravljene po merilnem ciklu NEDC ali WLTP. Do leta 2017 je obstajal le NEDC cikel, po 2017 pa je prišel v veljavo tudi WLTP cikel in do 2021 so bile meritve narejene na oba načina, od 1.1.2021 pa se meri le po slednjem.

Znano je, da ima sevanje telefonov določen vpliv na nas, čeprav so mnenja, za kakšne vplive gre, še vedno deljena in dokončnih sklepov ni moč povsem potrditi. Nekateri viri navajajo, da sevanje mobilnega telefona nima drugega kot »termični« učinek, torej da dviga temperaturo telesa, drugih bioloških sprememb pa naj ne bi povzročalo. Med uporabo se bo predel ušesa in del možganov, ki se tam nahaja, namreč segrel za delček stopinje. Ker se v zvezi s to tematiko največkrat omenja rakave spremembe oziroma tumorje, velja poudariti, da tovrstne spremembe nastajajo skozi daljše časovno obdobje, dosedanje raziskave pa so se nanašale na različne parametre, zato so različni zaključki razumljivi.

sevanje mobilnega telefona

Mnenje različnih mednarodnih organizacij

Svetovna zdravstvena organizacija je v svojem poročilu leta 2011, ko je bilo po ocenah na svetu okoli 5 milijard naprav, uvrstila radiofrekvenčna elektromagnetna polja med možno rakotvorna za ljudi. In sicer na podlagi povečanega tveganja za gliom, to je vrsto možganskega raka, ki naj bi ga povzročalo sevanje telefonov. To je pri marsikom vzbudilo dvome in od tedaj so nekateri previdni glede uporabe mobilnikov. V oktobru 2022 objavljeni raziskavi Mednarodne komisije za biološke učinke elektromagnetnih polj (International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields), ki je že v 90. letih prejšnjega stoletja sprejela omejitve glede izpostavljenosti, so znanstveniki tokrat poudarili, da še vedno niso bile uveljavljene nujno potrebne omejitve za ljudi in okolje.

sevanje in njegov vpliv (1)

Kolikšno sevanje telefonov je sprejemljivo?

Že pred več kot 20 leti so pri omenjeni organizaciji stopnjo specifične asorbcije ali SAR postavili na 4 W na kg. Vendar pa naj bi po njihovih dosedanjih ugotovitvah tudi pod omenjeno vrednostjo SAR prihajalo do naslednjih možnih škodljivih učinkov:

 • poškodbe DNK;
 • spremembe v možganih;
 • rakotvornost, še posebej na možganih in ščitnici;
 • kardiomiopatija;
 • motnje spanja;
 • različni nevrološki učinki in drugo.

Kljub tem ugotovitvam sta denimo ameriška Zvezna komisija za komunikacije (Federal Communications Commission) ter Mednarodna komisija za varsto pred neionizirajočimi sevanji (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) v letu 2020 ponovno potrdila isto mejno vrednost, kot je bila postavljena pred toliko leti. In to kljub temu, da se je v tem času število naprav še povečalo in je tako izpostavljenost temu ustrezno tudi večja, poleg tega pa niso upoštevani vidiki novih izvorov s strani 5G telekomunikacij. Tako se poraja vprašanje, ali so različne skupine prebivalstva, kot so na primer otroci, pri katerih se živčni sistem še razvija, ali druge ranljive skupine, dejansko zaščitene. Tovrstnih obsežnejših študij namreč še ni.

sevanje telefovov

Kako zmanjšati sevanje telefonov?

Če nas zelo skrbi sevanje telefonov, lahko riziko zmanjšamo z nekaterimi ukrepi, v prvi vrsti je seveda znižanje rabe na minimum, sicer pa na primer še naslednji ukrepi:

 • izberimo znamke, ki imajo čim nižji SAR;
 • ne imejmo jih v bližini telesa, ko jih ne uporabljamo;
 • naši pogovori in brskanje po spletu naj bodo čim krajši;
 • uporabimo slušalke ali dajmo klice na zvočnik ter tako stran od glave;
 • izogibajmo se uporabi, če je povezava z bazno postajo šibka, saj bo naša naprava to kompenzirala s povečanjem radiacije,

ter drugo. Nenazadnje se vedno lahko vrnemo tudi k stacionarni obliki klicanja, kolikor in kadar je to možno. Pri različnih izdelkih v obliki ploščic, etuijev ipd., ki jih ponudniki oglašujejo kot zaščito, bodimo ravno tako previdni, saj so največkrat le modna muha in zanje ni veliko dokazov, da bi lahko pripomogli k našemu zdravju, utegne pa se narediti celo nasprotno, saj bo naprava tudi v tem primeru morda še povečala svojo aktivnost zaradi dodatne ovire. Previdni moramo biti tudi tedaj, ko imamo nekatere druge medicinske naprave, kot so srčni spodbujevalniki, defibrilatorji ali določeni slušni pripomočki, saj bi lahko prišlo do njihovega motenega delovanja.

Sevanje telefona

Če se odpravljate v tujino, kjer boste bivali dlje časa, boste za normalno življenje tam potrebovali dokumente, ki bodo veljavni v državi, v katero odhajate. Vaši slovenski dokumenti namreč ne bodo dovolj. Potrebovali boste uradni prevod in nato še overitev prevedenega dokumenta. To pa vam lahko opravi le uradno imenovani sodni tolmač, ki ga imenuje Ministrstvo za pravosodje. Njegova glavna naloga je prav prevod in overitev prevedenega besedila.

Vsak sodni tolmač, ki ima pridobljen uradni naziv s strani Ministrstva za pravosodje, opravlja svoje naloge na izbranem področju in za izbrani jezik. To pomeni, da v primeru, če potrebujete prevajanje angleščine, vam to lahko opravi le strokovno usposobljena oseba, ki ima uradni naziv za opravljanje svojih nalog za ta jezik. Seveda pa lahko posamezni sodni tolmač pridobi uradni naziv za opravljanje prevajalskih storitev tudi za več jezikov, ne le enega. Nato lahko prevaja in overja vse certifikate, osebne dokumente in podobno dokumentacijo za vse tiste jezike, za katere ima pridobljen uradni naziv. Če potrebujete sodnega tolmača, ga lahko poiščete na spletni strani https://www.poliglot.si/sodni-tolmaci.

potovanje

Prednost naravnih govorcev pri izdelavi prevodov

V primeru, da se odpravljate v angleško govorečo državo, boste nujno potrebovali strokovno in natančno prevajanje angleščine. Pri podjetju Dominatus digital to storitev nudijo po zelo ugodnih cenah, prevedeno vsebino pa vam lahko, če to želite, lektorirajo naravni govorci ciljnega jezika.

Samo naravni govorec je namreč dovolj seznanjen z različnimi jezikovnimi specifičnostmi ciljnega jezika, ki so običajno posledica lokalnih geografskih, kulturoloških, nacionalnih in tudi gospodarskih vplivov. Prav  naravni govorec, ki je običajno oseba, ki je odraščala in se šolala v tem okolju, je zmožen prepoznati in tudi ohraniti vse značilnosti teh okoljskih dejavnikov, ki so pomembno vplivali na sam nastanek in razvoj določenega jezika, kar še posebej velja, ko gre za prevajanje angleščine, saj se anglosaksonska kultura in tudi struktura germanskih jezikov bistveno razlikujejo od slovanskih, med katere sodi slovenščina.

prevajanje angleščine2

Prevajanje angleščine v slovenščino v pisni in ustni obliki

Če ste poslovnež, ki ne obvlada tujih jezikov, in se s svojimi poslovnimi partnerji v angleško govorečih državah pogosto srečujete v živo ali prek spletne videopovezave, boste potrebovali prevajalca, ki obvlada prevajanje angleščine v govorjeni obliki. Ta bo lahko prisoten osebno na vašem poslovnem sestanku oziroma se z njim dogovorite za srečanje prek videopovezave, tako da bo spremljal in vam v živo tolmačil dogajanje na sestanku v slovenščino.

Ko gre za pisno prevajanje angleščine, sta običajno ključnega pomena prav hitra odzivnost in cena. Preden se dokončno odločite za ustreznega ponudnika, ki bo za vas opravil želeno prevajalsko storitev, je pomembno, da vam že pred dokončnim dogovorom omogoči čim bolj točno oceno skupnih stroškov in predviden rok oddaje prevedenega besedila. Pri tem velja opozorilo, da so storitve, ki jih opravi sodni tolmač, bistveno dražje.

english translate

Ugodno in natančno prevajanje angleščine

Ni presenetljivo, da se večina ljudi za tovrstne storitve odloča predvsem na podlagi cene. Če tudi vi iščete ugodnega ponudnika prevajalskih storitev, se lahko obrnete na podjetje Dominatus digital, kjer vam ponujajo prevajanje angleščine že za 15 evrov za eno avtorsko stran.

Običajno vsak ponudnik sam določa kriterij, koliko znaša avtorska stran, a na splošno velja, da ta obsega 1.500 znakov, pri čemer se ne upoštevajo presledki. Končna cena je tudi odvisna od nekaterih drugih vsebinskih značilnosti vašega besedila, saj je veliko odvisno tudi od same velikosti pisave in števila slik, zaradi česar se nato avtorska stran razlikuje od navadne, kar se upošteva tudi pri oblikovanju cene.

prevajanje angleščine

V katerih postopkih je potreben sodni tolmač?

Kot smo že uvodoma omenili, je to uradno imenovana oseba, ki prevaja pisno ali govorjeno besedilo iz enega jezika v drugega. Prisotni morajo biti pri vseh sodnih in drugih uradnih postopkih, pri katerih je zaradi prisotnosti ene ali več tujih strank potreben uradno overjen prevod.

Zahtevo, da se postopku dodeli sodni tolmač lahko predlagajo sodišča in državni organi, pa tudi fizične in pravne osebe. Nanj se lahko obrnejo fizične in pravne osebe, ki potrebujejo overjene prevode pomembnih listin in osebnih dokumentov. Med te pogosto sodijo razna spričevala in potrdila o izobrazbi, rojstni listi, pa tudi sklepi o dedovanju in potrdila o nekaznovanju.

sodni prevodi (1)

Dostopnost v nujnih primerih

Ljudje se pogosto znajdemo v različnih in včasih precej kompleksnih situacijah, ki zahtevajo hitro reševanje. V teh primerih mora biti tudi sodni tolmač pripravljen, da prevzame svoje naloge takoj, ko za to nastane potreba. To pa pomeni, da mora biti na voljo vse dni v tednu. Če nujno potrebujete njihove storitve, poiščite ponudnika, ki vam bo poleg ugodne cene omogočil tudi hitro odzivnost.

Pri izbiri ustreznega izvajalca storitev pa bodite pozorni tudi na to, ali je izbrani izvajalec specializiran za storitve, ki jih nudi. Le tako je namreč zagotovljena visoka kakovost opravljene storitve. O vseh potrebnih informacijah glede nalog, ki jih opravlja sodni tolmač, se sicer lahko pozanimate na več spletnih straneh, a bodite pozorni, da boste svoje naročilo oddali ponudniku, pri katerem boste uradno veljavne prevode lahko prejeli po razumni ceni.

V primeru, da vas v kratkem čaka sodni ali kakršenkoli drug pravni postopek, ste verjetno pomislili, da potrebujete pomoč strokovnjaka. Vendar veliko ljudi še vedno ne ve, s čim točno se ukvarjajo in ali vam sploh lahko pomagajo pri vaših težavah. Prvi izhod v sili je seveda iskanje prek spleta, saj ima večina odvetniških pisarn svojo lastno spletno stran. A še preden se lotite iskanja, vam v nadaljevanju ponujamo nekaj konkretnih informacij o samem delu in ključnih značilnostih področij, s katerim se pravni strokovnjaki običajno ukvarjajo.

Kot temeljni cilj in namen dela vsakega strokovnjaka na svojem področju je seveda čim večja kakovost in strokovnost opravljenega dela, kar še posebej velja za odvetnike. Med tistimi, ki jim zagotovo ne zmanjka dela zaradi velikega povpraševanja po njihovih storitvah, je zagotovo odvetnik za dedno pravo. S čim natančno se ukvarja odvetnik za dedno pravo, si lahko preberete na tej povezavi: https://www.op-petek.si/podrocja-dela/dedovanje-oporoka-in-nujni-delez/

pravna pomoč2

Če za svojo težavo še vedno niste uspeli najti ustrezne pravne pomoči, bo potrebno uvodno svetovanje, ki vam ga nudi prav vsaka odvetniška pisarna v Ljubljani s svojimi izkušenimi pravniki. Pred dokončnim dogovorom za sodelovanje z izbranim pravnim strokovnjakom je namreč zelo pomemben uvodni sestanek, ki je običajno brezplačen. O tem, katera odvetniška pisarna v Ljubljani nudi brezplačen uvodni posvet, lahko najdete tukaj: https://www.op-petek.si//

pravna pomoč1

Kaj se lahko dogovorite na uvodnem sestanku?

Na uvodnem srečanju z izbranim pravnim strokovnjakom imate možnost na grobo opisati svoj problem in razložiti, kakšen je končni izid, ki ga želite doseči. Že na tem uvodnem srečanju lahko v tej kratki izmenjavi besed ugotovite, ali je pred vami resnično oseba s posluhom, ki se bo v postopku zavzela za vas. Ključnega pomena je torej, da vas zastopa strokovna odvetniška pisarna v Ljubljani, ki ji bo v prvi vrsti pomembno najprej poglobljeno razumevanje vašega primera, izkazati pa mora tudi pripravljenost, da vas zastopa.

Če ocenijo, da za primer ne obstaja dovolj tehten razlog, se lahko odločijo, da vas ne bodo zastopali, saj se lahko zgodi, da ocenijo, da spuščanje v postopek ni smiselno. Da bi dobili konkreten odgovor glede tega pa je potrebno natančno razjasniti vse okoliščine. Za takojšnjo razjasnitev vseh okoliščin vaše zadeve je priporočljivo, da že uvodoma prinesete s sabo vso potrebno dokumentacijo. Le tako se bo izbrana odvetniška pisarna v Ljubljani dobro seznanila z vsemi vidiki vaše zadeve. Tako vam bodo tudi znali ustrezno svetovati.

pravna pomoč3

Odvetniška pisarna v Ljubljani s posluhom za človeka

Na podlagi česa se nato pravni strokovnjak odloči, ali se je vredno spustiti v postopek? Predvsem bo njegova odločitev temeljila na vseh predloženih listinah, ki mu jih boste dali na vpogled. Če bo ocenil, da tožba v vašem primeru ni smiselna in bi vam lahko celo škodila oziroma se vam sploh ne bi splačala, potem ne bo sprejel vašega primera.

Zelo pomembno je namreč, da vsaka odvetniška pisarna v Ljubljani z odgovornostjo prevzame zastopanje stranke, a mora tudi znati pravilno oceniti situacije, ko to spuščanje v tožbo ni smiselno. Seveda pa vas morajo v primeru, če ugotovijo, da vaš primer sodi na drugo pravno področje, napotiti na ustreznega pravnega strokovnjaka s tega področja.

pravna pomoč

Različna področja zahtevajo različne pravne strokovnjake

Slovensko pravo se deli na več različnih področij. Tako poznamo civilno, gospodarsko, delovno, družinsko, ustavno, upravno in še nekatera druga. Najpogosteje se običajni državljani znajdemo v postopkih, ki jih ureja civilno pravo. Pod njegovo okrilje sodi urejanje služnostne pravice, skrbništva, varovanja osebnih podatkov, odškodnine, dedovanje in oporoke.

V okviru civilnega prava odvetniška pisarna v Ljubljani zastopa stranke v primerih, ko se spuščajo v tožbe ali sodne postopke v zvezi s sosedskimi spori, ureditvijo meje, motenjem posesti ter postopki, povezanimi z gradnjo, izvršbo in izterjavo ter podobnim.

pravni posvet

V katerih primerih vam lahko pomaga odvetnik za dedno pravo?

Izrednega pomena je, da z izbranim odvetnikom vzpostavite odkrit odnos, v katerem mora biti prisotna dobra mera medsebojnega zaupanja. Od tega je namreč odvisno, ali boste na koncu pri svoji tožbi uspešni ali ne. Ključna naloga strokovnjakov, kot je odvetnik za dedno pravo, je pomoč pri sestavi različnih listin, kot je na primer oporoka.

Pri tem so možne različne vrste oporok, kot je na primer lastnoročna, ki jo načeloma lahko sestavi prav vsak, ki to želi, odvetnik za dedno pravo pa vam je lahko pri tem v pomoč. Takšna oporoka mora biti zapisana z ročno pisavo in nikakor ne sme biti natipkana oziroma natisnjena, zaključiti pa se mora s podpisom osebe, ki jo je sestavila.

Odvetnik za dedno pravo pa vam lahko pomaga tudi pri sestavi drugih listin in pogodb, kot so na primer pogodba o dosmrtnem preživljanju, pogodba o preužitku in izročilna pogodba. Torej, če imate namen nekomu od svojih potomcev zapustiti premoženje, in bi to radi storili s pogodbo, vam bo odvetnik za dedno pravo pomagal svetovati, katero pogodbo boste potrebovali glede na vaše želje in potrebe. Lahko vam jo sestavi v celoti sam in vam jo da v vpogled, preden jo podpišete. Vedeti morate namreč, da se morate pred podpisovanjem dobro seznaniti z vsebino pogodbe.

Kljub temu da smo šele dobro vstopili v november, bo kmalu tu že december, z njim pa je vse bliže tudi čas za božična darila. Če želite letos svojim najbližjim podariti kaj malo drugačnega, razmislite o nakupu darilnih bonov, ki bodo vašim obdarovancem omogočili edinstvena doživetja ali sproščujoči vikend v wellnessu ali toplicah.

Na voljo so vam različna božična darila za družino, kot so številne različne aktivnosti, od tistih najbolj vznemirljivih, kot je na primer polet s helikopterjem ali spust po jeklenici, do tistih, namenjenih poležavanju in sproščanju med bivanjem v hotelu, kjer boste imeli na voljo savno, bazen, masažo ter številne druge možnosti.

Tiste družinske člane, ki bi si raje izbrali praktična božična darila, pa lahko obdarite z nakupom majice s šaljivim motivom, steklenico dobrega vina, nakitom in podobnimi stvarmi. Za ljubitelje naravnih zdravilnih izdelkov, pa bo morda zanje najboljša izbira naravna konopljina smola, ki bo s svojimi blagodejnimi učinki poskrbela za boljše počutje.

božična darila1 (1)

Oddih v naravi pod Pohorjem

Med zanimiva božična darila spadajo tudi vikend paketi. Paket za dve osebi v Termah Zreče je najbolj primeren za vse, ki bi radi ubežali mestnemu vrvežu in vsakodnevnim delovnim obveznostim. V presunljivo lepi naravi pod Pohorjem se boste zagotovo lahko popolnoma sprostili in se znebili odvečnega stresa. Prepustite se lahko zdravilnim učinkom termalne vode ali iz savne opazujete nočno nebo skozi panoramsko steklo na strehi.

V paket je vključen polpenzion v enem od bližnjih hotelov, kar pomeni, da boste deležni bogatega samopostrežnega zajtrka in večerje, kjer boste lahko izbirali med izjemnimi jedmi in kozarcem penine. Na dan prihoda pa imate že vključen vstop v savno in neomejeno kopanje v termalnih bazenih.

oddih v naravi

Božična darila za družino v vaši bližini

Če ste v bližini osrednjeslovenske regije in vas mika obisk Ljubljane, se lahko s svojimi družinskimi člani odpravite na oddih v mirno in prijetno okolje sredi Ljubljane. Otroci bodo lahko plavali v 25-metrskem bazenu, kjer bodo imeli tudi možnost medsebojnega tekmovanja, saj sta na voljo tudi dve tekmovalni progi. Za popolno doživetje v vodi pa vam ni treba tekmovati, saj se lahko ležerno sproščate v savnah ali masažnem džakuziju.

Na voljo so tudi bolj aktivna božična darila za vse športne navdušence. Posebno doživetje, kjer se boste lahko po dvourni igri tenisa ali badmintona prepustili razvajanju v zeliščni ali solni savni, postregli pa vam bodo s čajem in svežim sadjem, vam bo zagotovo polepšalo dan.

božična darila22 (1)

Naravna konopljina smola pomaga ohranjati ravnovesje

Za pomoč pri uravnavanju našega imunskega sistema in za vzpostavljanje ravnovesja v telesu lahko posežemo po edinstvenih darovih narave, ki so tudi lahko čudovita božična darila za vsakogar, ki želi ohranjati svoje zdravje.

Eden od vse bolj priljubljenih pripomočkov je konopljina smola, ki telesu s svojim ekstraktom kanabinoidov pomaga pri vzpostavljanju boljšega počutja. Vsebuje ravno pravšnje razmerje flavonoidov, terpenov in kanabinoidov, ki jih tudi sicer najdemo v konoplji. Ker ne vsebuje glutena in nobenih umetnih barvil ali konzervansov, zagotavlja varno uporabo vsem, ki bi želeli preizkusiti vse blagodejne učinke, ki jih ima konopljina smola.

konopljina smola2 (1)

Kaj je endokanabinoidni sistem in kakšna je njegova funkcija?

Naše telo proizvaja lastne kanabinoide, obenem pa ima vzpostavljen poseben signalni sistem, ki mu pravimo endokanabinoidni sistem. Tvorijo ga kanabinoidni receptorji, endokanabinoidi in encimi. Konopljina smola vsebuje popoln spekter kanabinoidov.

Endokanabinoidni sistem ima nekaj zelo pomembnih funkcij, v prvi vrsti pa predvsem vzpostavlja oziroma ohranja ravnovesje v človeškem telesu. Ima tudi zaščitno funkcijo, saj učinkovito ščiti živčni sistem, poleg tega pa krepi možganske funkcije. Predvsem pa usklajuje delovanje imunskega sistema, posledično pa uravnava naše razpoloženje in vpliv stresa na telo.

konopljina smola2.1 (1)

Kako poteka postopek pridobivanja?

CBD konopljina smola se pridobiva po postopku tako imenovane superkritične CO2 ekstrakcije. Le-ta namreč zagotavlja največjo učinkovitost pridobljenega kanabinoida, ki se ga pridobiva pri nizkih temperaturah. Gre torej za hladno stiskan CBD, med samim postopkom ekstrakcije pa niso prisotni alkoholi ali topila.

Pri postopku ekstrakcije se uporablja posebna naprava, ki je bila izdelana prav z namenom vzpostavitve superkritične ekstrakcije konoplje. Prav s tem postopkem je zagotovljena ustrezna vsebnost flavonoidov, terpenov in kanabinoidov ter ostalih učinkovin.

konopljina smola (2)

Kako pravilno dozirati količino?

Običajno konopljina smola vsebuje 800 mg CBD kanabinoida, kar znaša približno 16 odstotkov celotne količine. V eni dozirki je približno 5 ml smole z gostoto 0,92 g/ml. Z enim obratom navoja pa lahko iztisnete do 0,15 ml. Najvišja še dovoljena količina je 2,8 mg/kg.

Pri doziranju velja, da ni neke vnaprej določene dnevne količine, ki bi jo morala upoštevati odrasla oseba. Pri tem zato predvsem prisluhnite svojemu telesu, saj smo si ljudje med sabo zelo različni in imamo različne potrebe. Pomembno je predvsem to, da si za vašo idealno dnevno dozo določite tisto količino, ki bo na vas delovala najbolj optimalno. Začnite raje z manjšo količino, nato jo lahko postopno povečujete, a nikakor ne prekoračite najvišje dovoljene količine. Le na ta način boste zagotovili, da zaužita konopljina smola ne bo povzročila ravno nasprotnega učinka od želenega.

Če najprej povzamemo, kaj je dnevna odškodnina, bi rekli, da je to zavarovalnina, ki vam jo izbrana zavarovalnica izplača, kadar ste v aktivnem zdravljenju po poškodbi ali pa ste nezmožni za delo. Vendar da ste opravičeni do tega izplačila, morate imeti na dan nezgode tudi odprto veljavno polico za nezgodno zavarovanje.

Zagotovo se mnogi med vami sprašujejo, kakšna pa je sedaj razlika med navadno in omenjeno polico. No, razlika je ta, da za slednjo ni potrebna odgovornost za nastanek škode. To pomeni, da je za nezgodo ter posledično poškodbo, oškodovanec odgovoren sam, ampak ima vseeno pravico do nadomestila. To ne velja v primeru, če si je namenoma prizadeval ali bil med tem tudi pod vplivom drog ali alkohola.

dnevna odškodnina2

Postopek za odobritev povračila

Da vam začne vse skupaj veljati, je najprej treba imeti sklenjeno zavarovanje za nezgodo, kjer vas navedejo kot upravičenca v primeru nezgode, za prejemanje nadomestila.

Za to potrebujete:

 • izbrano celotno dokumentacijo za pripravo vloge,
 • in izpolniti vlogo ter priložiti vso dokumentacijo.

Ko je to odobreno, je treba redno plačevati le-to, vsak mesec. Kadar pa pride do kakšne poškodbe, zavarovalnica črpa vire iz te vaše police in nato sledijo izplačila na vaš transakcijski račun.

dnevna odškodnina2.1

Kdaj ste upravičeni do izplačila in koliko znaša dnevna odškodnina?

Do tega, da dobite dnevno izplačilo, ste upravičeni takrat, ko imate sklenjeno zavarovanje za telesne poškodbe. Zavarujete se lahko preko svojega podjetja, torej tam, kjer delate, ali pa si to uredite izven podjetja. Pri tem specifičnem zavarovanju je točno določen znesek, ki se vam, v primeru nezgode izplača glede na to, koliko dni ste aktivno zdravljeni ali onesposobljeni za delo.

To ne velja v primeru, kadar ste sami sebi posredovali poškodbo ali kadar ste med poškodbo pod vplivom raznih prepovedanih substanc, kot sta alkohol in droga.

Koliko znaša dnevna odškodnina? V praksi se izplačuje, za to vrsto, na dan od 5 do 15 €. Je pa čisto odvisno od mesečnega pologa, saj višje, kot je zavarovanje, višje je izplačilo. Imate pa tudi dodatne možnosti, torej da razširite tako imenovano ponudbo še na to, da odškodnina krije vse bolnišnične dni, smrt, invalidnost in več.

dnevna odškodnina3.1

Kaj pa vse vključuje zahtevek za izplačilo?

Kadar se poškodujete na delovnem mestu ali izven delovnega mesta in ste:

 • bolnišnično odsotni od dela,
 • ali celo ne zmožni za delo,
 • v času rehabilitacije,
 • fizioterapije, počitka doma,
 • obisk pregledov.

Zgoraj naštete veljajo samo za mlade ljudi do upokojitve, ko pa ste v pokoju, pa se polica upošteva le za aktivno zdravljenje.

Ta vrsta odškodnine uveljavlja do 200 dni, kar je tudi zgornja meja za izplačilo po zavarovalni polici. Svetujemo vam, da v primeru hujše poškodbe preverite, koliko dni vam polica krije, in v primeru, da je potrebno dolgotrajno zdravljenje, poskusite uveljavljati, kolikor je mogoče. Namreč ko se zdravljenje zaključi, le-te več ne morete uporabiti.

dnevna odškodnina21

Primeri za odpravnino

Kadar sklenemo takšno vrsto zavarovanja, pomeni, da nam krije tudi druge stvari in jo lahko uveljavljamo pri:

 • prometni ali delovni nesreči,
 • poškodbe na igrišču ali kopališču,
 • ugrizi psa ali divje živali,
 • razni zlomi, ureznine,
 • poškodbe na smučiščih in podobno.

Za to, koliko znaša dnevna odškodnina, lahko izračunate tudi sami, in sicer tako, da:

 • (višino dnevnega zneska) x (število aktivnih dni zdravljenja/ nezmožnosti za delo) = Skupen znesek nadomestila.

Tukaj vam polagamo na srce, da previdno in natančno preberete dokumentacijo in preverite, koliko znaša dnevna odškodnina, in da so vključeni vsi potrebni parametri, v okvirjih poškodb, ki se lahko zgodijo na dnevni bazi. Ker imajo dandanes zavarovalnice združena različna zavarovanja, je dobro poznati osnovo in vedeti, kaj je treba zavarovati in kaj ne ter tudi kaj vse je všteto v to vrsto izbranega zavarovanja.

Če radi zbirate spomine, obiskujete naravo in njene lepote ter ste ob enem priča neverjetnim razgledom, vam bodo ti priporočeni in najlepši pohodniški izleti po Sloveniji, naravnost božanski. Saj vsak neizkoriščen vikend, ki ga ne preživimo v naravi, pomeni dva dni manj življenja, ki bi ga lahko namesto pred tevejem, izkoristili za raziskovanje in občudovanje naše čudovite Slovenije.

Poznate zanimive destinacije na prelepih obronkih Dolenske, Gorenjske ali Istre? Vsak predel ima svoje bogastvo ter edinstveno dediščino, ki vas bo naravnost očarala.

pohod na gorenskem

Dolenska z Gorjanci

Prelepa Dolenska, ki je znana pokrajina termalnih vrelcev, cvička, dolge reke Krke ter znanih Šmarjeških Toplic, pa nima samo teh lepot, namreč ponuja prav tako številne aktivnosti in ob vprašanju, kam na pohod, vam tukaj zagotovo ne bo dolgčas. Namreč s celo družino, v paru ali sami, lahko obiščete prelepe Gorjance, ki je znano dolensko pogorje, katero se nad Krško dolino dviguje vse tja do Trdinovega vrha na nadmorski višini 1178 m. Na svojih številnih pobočjih pa med drugim ponuja tudi številne izvire, med katerimi so najbolj znani:

pohod po sloveniji

Minutnik, Zaganjalka ter Gospodična.

Ob njih boste priča tudi številnim bistrim potočkom, ki so severnim pobočjem vrezali slikovite in globoke doline. Krivci so Kobila, Klamfer in Pendirjevka. Bajke pa pravijo, da če boste pili iz izvira Gospodična, bodo učinki te vode na vas vplivali pomlajevalno ter zdraviln

Če preidemo k bistvu, se lahko na teh koncih podate v korak na:

 • Pohod do Trdinovega vrha, do katerega boste potrebovali v okvirjih 1:50 h;
 • Gabrje do Gospodične, od 50 minut do 1h;
 • Gorjansko jezero do Miklavža;
 • Ravna gora;
 • Steklasova pot, dolga kar 20 km s čudovitimi razgledi in okolico.

pohod po sloveniji gorenska regija

Najlepši pohodniški izleti po Sloveniji- Gorenjska

Še en biser naše prelepe dežele je Gorenjska. Znamenitosti, ki ste jih zagotovo že obiskali ali pa ste slišali zanj, so Blejsko in Bohinjsko jezero, Blejski vintgar in grad, slap Savica, jezero Jasna in več. Ker pa bi želeli biti aktivni, vas bomo popeljali na lepe lokacije, vredne ogleda.

Kam na pohod? Lokacije, vredne ogleda:

 • Krvavec
 • Štefanja Gora
 • Gostinc- dom na Gospincu
 • Kriška planina
 • Veliki Zvoh
 • Planina Dolga Njiva ter
 • Planina Koren.

Iz teh destinacij lahko pot nadaljujete naprej ali se vrnete po isti poti nazaj v dolino. Vsekakor vam priporočamo, da raziščete vse poti, saj vsaka razkriva svoja bogastva in lepote. Z Gorenjskih koncev pa se preselimo še na morski del, ki ga obsega Istra.

Pohod po sloveniji2

Istrsko-Kraška pokrajina

Kam na pohod, tukaj zlahka odkrijete, saj so organizirani številni čudoviti skupni izleti, ki se vijejo skozi celotno Istro in nudijo prelepe razglede na samo pokrajino, rastline in živali. Istra, znana po dišečem rožmarinu, sončnih vinogradih, rdeči zemlji, oljkah in olivnem olju, čudoviti kulinariki: sirih, pršutu, fritulah, mineštri ter modrem morju. Ob enem nas navduši vonj po borovih gozdičkih in pogled na mala starodavna naselja, zgrajena iz kamna. Njen navdih seže vse tja v zanimive kulturno zgodovinske znamenitosti in običaje.

Pa si poglejmo, kje vse lahko prehodite:

 • Živi muzej Krasa
 • Vertikala v dolini Glinščice
 • Tigrovska spominska krožna pot
 • Steza prijateljstva
 • Teranova krožna pot
 • Pot miru na Krasu
 • Spacalova pot
 • Sprehajalno- tekaška pot Lipica
 • Pot vodnih zakladov in pot Srečka Kosovela
 • Pravljična pot Škratji Kras in številne druge.

Številne poti nas velikokrat pripeljejo na lokacijo, ki je enostavno ni vredno opisati z besedami. Ker ponujajo toliko narave in čudovitih razgledov, da se nam ob tem lahko srce naravnost stopi. Če ste ljubitelj raziskovanja in pohajkovanja, vam bodo zgoraj opisane destinacije, z lahkoto odgovorile na vprašanje, kam na pohod. Ne pozabite evidentirati teh lepih krajev tudi s kakšno fotografijo, da se boste lepot lahko spominjali tudi skupaj s prijatelji.

Kemično ali mehansko čiščenje motorja, z drugimi besedami dekarbonizacija motorja, je odlična storitev, kjer svojim jeklenim konjičkom zagotovimo čudovite delovne pogoje in ob enem poskrbimo tudi za čistejši izpuh, daljšo življenjsko dobo, obstojnost delov motorja, manj popravil in varovanje okolja.

Kadar ste torej priča nenadnim simptomom, kot so povečanja porabe goriva, pomanjkanje moči motorja, njegov neenakomerni tek ter povišane vrednosti izpušnih emisij, klenkanja ali vžiga v valjih, je čas, da ga peljete k specialistu, ki bo opravil popolno storitev čiščenja vašega motorja. To lahko uredi že vaš izbrani avtomehanik oz. serviser, v primeru, če ponuja to storitev.

Pa si poglejmo, kaj le-ta je in kakšne prednosti ponuja.

dekarbonacija motorja2

Kako poteka dekarbonizacija motorja?

Razogljičenje ali odstranitev ogljikovega dioksida je kakovosten postopek čiščenja delov avtomobilskega motorja. Postopek se izvaja zaradi nastalih usedlin oz. oblog, ki jih na notranjih delih motorja, pusti ogljik. Tega je ob nerednem čiščenju, kratkih relacijah in prepočasne vožnje lahko kar veliko in zato začne puščati določene posledice, o katerih bomo govorili kasneje. Sedaj si poglejmo, kako sama storitev poteka.

Postopek se deli na dve metodi, in sicer na:

 1. mehansko oz. fizično

Metoda poteka tako, da se odstrani glava valja in se obloge fizično strgajo iz vrha batov, ventilov in izgorevalnega prostora. To se je opravljalo predvsem na starejših dvotaktnih motorjih, ki se jim je pojav ogljičenja kar pogosto dogajal, zaradi mazalnega olja. In ker je bilo te specifične motorje dokaj enostavno odpreti, mehanikom to ni predstavljalo nobene težave.Z novejšimi in zmogljivejšimi več taktnimi motorji, pa se je ta postopek počasi pozabljal, saj se zaradi zahtevnejšega dostopa do batov in ostalih delov, le-ta opravlja težje in nevarnejše. Zato je postopoma vedno bolj v veljavo vstopala kemična metoda, ki je predstavljala hitro in enostavno rešitev za vse vrste avtomobilov.
dekarbonizacija motorja.2.2

 1. kemična metodo

Poteka preko naprave, ki vsebuje kemične snovi oz. koncentrirane aditive- tekočino in jo preko cevi, skozi odprtino za gorivo ali skozi zračni sistem, dovaja. Ta snov, namesto goriva, profesionalno očistijo vse sisteme vbrizgavanja in uplinjanja, vključno s krono, obročki batov, izpušnega kolektorja, ventila EGR, izpušnega lonca in dušilnika. Tako se nato ogljik samodejno izloči skozi izpušni sistem. Dekarbonizacija motorja se lahko uporablja za dizelske ali bencinske motorje in je skozi celoten postopek čiščenja, računalniško krmiljena in popolnoma nadzorovana.

Če se zgodi, da se na delih v notranjosti motorja že leta in leta nabira ogljikova usedlina, vam bo to avtomobil prej kot slej pokazal z zatikanjem, pretirano porabo goriva in podobno.

S postopkom pa boste na eleganten način svojemu avtomobilu vrnili poskočnost, tovarniško zmogljivost, znižanje porabe, ureditev dovoljenih mej izpušnih plinov, dolgo življenjsko dobo ter optimalen tehnični pregled.

dekarbonizacija motorja.2.1

Kje se izvaja dekarbonizacija motorja?

Za koriščenje storitev vam bodo lahko pomagali v specializiranih avtomehaničnih delavnicah ali pri strokovnjakih, izučenih posebej o delovanju samega sistema motorja, postopku izgorevanja plinov in učinkovitem čiščenju motorja.

dekarbonizacija motorja.2

Koliko stane?

Cena omenjene storitve se razlikujejo predvsem glede na velikost motorja in se med različnimi ponudniki le-te, gibajo od 30 € do nekje 100 €.

Kadar torej opazite, da se iz vašega izpuha vije črn dim, vam avto poskakuje, je brez moči in ima za različne razdalje višjo porabo kot drugače, lahko sumite, da so se v motorju naložile nadležne obloge ogljika- karbona. Svetujemo vam, da povprašate za strokovnjaka na tem področju in se čim prej naročite na čiščenje, ter s tem avtu podaljšajte življenjsko dobo in prispevajte k čistejšemu okolju.

Večnamenski tiskalnik je odličen način za varčevanje s prostorom in denarjem v pisarni. Z združitvijo funkcij tiskalnika, optičnega bralnika in kopirnika v eno napravo lahko prihranite dragocen prostor v pisarni in zmanjšate skupne stroške. Najem multifunkcijske naprave je na voljo v nekaterih specializiranih trgovinah s pisarniško opremo, ki lahko zadovoljijo potrebe vsakega podjetja. Pri izbiri upoštevajte vrsto podjetja, količino tiskanja in skeniranja, ki jo morate opraviti, ter skupne stroške. Če imate majhno podjetje, boste morda potrebovali, ko gre za najem multifunkcijske naprave, le osnovni model, ki lahko dokumente natisne, kopira in optično prebere. Če pa imate večje podjetje, boste morda potrebovali bolj izpopolnjen model, ki bo zmogel tiskati in optično brati velike količine dokumentov.

fotokopiranje11

Pomemben del pisarniške opreme

Fotokopirni stroj je pomemben del pisarniške opreme. Fotokopirni stroj se uporablja se za kopiranje dokumentov in drugega gradiva. Tukaj je nekaj nasvetov, kako fotokopirni stroj najbolje izkoristiti: prepričajte se, da imate pravilno vrsto papirja. V nasprotnem primeru lahko dobite kopije slabe kakovosti. Redno ga čistite, saj boste tako preprečili nastanek madežev in drugih težav. Uporabite prave nastavitve za svoj tip papirja. Če na primer kopirate fotografijo, boste morali uporabiti drugačno nastavitev kot pri kopiranju dokumenta. Bodite pozorni na število kopij, ki jih naredite. Uporaba je lahko draga, zato je pomembno, da naredite le toliko kopij, kolikor jih potrebujete. Če imate težave pri uporabi, ne pozabite prositi za pomoč.

fotokopir

Količina tiskanja in optičnega branja

Za najem multifunkcijske naprave je pomembna tudi količina tiskanja in optičnega branja, ki jo potrebujete. Ta bo narekovala vrsto modela, ki ga potrebujete. Če upoštevate skupne stroške, morate upoštevati ceno najemnine samega modela in ceno A4 izpisa. Z upoštevanjem teh dejavnikov lahko izberete pravi model za najem multifunkcijske naprave za pisarno. Ko morate najeti tovrsten model, morate upoštevati nekaj stvari. Prvič, prepričajte se, da je podjetje, ki izvaja storitev, ugledno. Drugič, prepričati se morate, da boste dobili opcijo prave velikosti za svoje potrebe. Tretjič, seznaniti se morate s pogoji storitve, da boste lahko prepričani, da ste dobili najboljšo možno ponudbo.

Kako ga pravilno uporabljati?

Vsi vemo, kako neprijetno je stati v vrsti za fotokopirni stroj in nato ugotoviti, da ga je nekdo uporabil, ne da bi se potrudil dopolniti papir ali toner. Da bi se temu izognili, upoštevajte te preproste korake: preden ga začnete uporabljati, preverite, ali je v pladnju papir. Ko končate z uporabo, preverite, ali je pladenj za papir poln in ali ni potreben nov toner. Če ni, dodajte še več papirja ali zamenjajte toner, da ga bo naslednja oseba lahko nemoteno uporabljala. Za pravilno uporabo se najprej prepričajte, da ste dokument položili na steklo z licem navzdol. Nato izberite pravilne nastavitve. Najpogostejši nastavitvi sta črno-bela ali v sivih odtenkih, lahko pa izberete tudi fotokopiranje v barvah. Ko izberete želene nastavitve, pritisnite gumb za začetek.

tisakarna naprava

Prednosti tovrstne storitve

Najem multifunkcijske naprave lahko podjetjem prinese številne prednosti. Morda je najbolj očitna prednost prihranek pri stroških. S to storitvijo lahko prihranite denar pri nakupni ceni ter pri stroških vzdrževanja in popravil. Druga prednost  je prilagodljivost, ki jo lahko nudi. Če se vaše poslovne potrebe spremenijo, lahko model ob koncu obdobja pogodbe preprosto vrnete. To je lahko koristno, če niste prepričani, koliko časa ga boste potrebovali, ali če vaše podjetje raste in boste morda morali v prihodnosti preiti na večji model. Storitev vam lahko pomaga pridobiti najnovejšo tehnologijo. Mnoga podjetja se odločijo zaradi tega, da bi lahko imela dostop do najnovejših modelov in funkcij. To je lahko odličen način, da ostanete pred konkurenco in se prepričate, da uporabljate najsodobnejšo opremo.

 

aparati za fotokopiranje

Naprava ima številne prednosti

Fotokopirni stroj se uporablja v različnih okoljih, od podjetij do šol. Uporaba ima številne prednosti, med drugim udobje, hitrost in kakovost. Fotokopirni stroj omogoča hitro in enostavno izdelavo kopij dokumentov. V nadaljevanju so predstavljene nekatere prednosti njihove uporabe: so zelo hitri, saj lahko kopijo običajno naredite v nekaj sekundah. Enostavni so za uporabo, saj ima večina modelov preproste upravljalne elemente, ki se jih lahko vsakdo hitro nauči uporabljati. Fotokopirni stroj je poceni, saj lahko osnovni model kupite že za nekaj sto evrov. Z današnjo tehnologijo lahko izdelajo kopije, ki so videti skoraj enako kot izvirni dokument. Kopije lahko naredite kadar koli jih potrebujete, ne da bi vam bilo treba iti v kopirnico ali čakati, da to namesto vas naredi nekdo drug.

multifunkcijska naprava1

Zagotovite si varnost

Če ste lastnik naprave, ste odgovorni za njeno vzdrževanje in popravilo, če se pokvari. Ko gre za najem multifunkcijske naprave pa je za vzdrževanje in popravilo odgovorno podjetje, ki to storitev izvaja. Tako ste lahko mirni, saj veste, da za ta opravila namesto vas skrbi nekdo drug. Na splošno ima najem večnamenske naprave veliko prednosti. S tem lahko prihranite denar, pridobite najnovejšo tehnologijo in uživate v miru. Če vaše podjetje potrebuje nov aparat, razmislite o tej storitvi še danes. Pri tej storitvi boste imeli dostop do ekipe strokovnjakov, ki vam lahko pomagajo pri morebitnih težavah. Tako ste lahko prepričani, da je aparat v dobrih rokah in da vam ne bo treba skrbeti, da se bo pokvaril ali imel kakršne koli težave.