Splošni pogoji

• Spletni portal hills.si je zbirka vsebin, ki so javno dostopne vsem uporabnikom spleta;
• vsi članki so avtorsko delo in v lasti spletnega portala;
• kdor želi objaviti članek na tem portalu, se z objavo članka odreka lastništvu vsebine;
• avtor članka obdrži avtorske pravice in se podpiše pod svoj prispevek z inicialkami, psevdonimom ali s polnim imenom in priimkom, lahko pa ostane tudi anonimen;
• uredništvo spletnega portala hills.si ima pravico, da zavrne določene prejete članke oziroma zahteva dopolnitev le-teh, če članki niso napisani v skladu z navodili uredništva;
• uredništvo lahko kadarkoli, brez navedbe razloga, umakne že objavljene članke s portala hills.si;
• spletni portal hills.si ne odgovarja, če drugi uporabniki širijo vsebino tega spletnega portala z namenom škodovanja drugim osebam, bo pa ta vsebina takoj umaknjena z našega portala;
• o objavi (ali morebitni neobjavi) članka na tem spletnem portalu, bo avtor obveščen;
• o trajanju objave prispevka na našem spletnem portalu odloča uredništvo.