racunovodski servis v ljubljani

Kot lastnik podjetja ali samostojni podjetnik si morda težko predstavljate, kako zelo pomembno je delo računovodje. Po vsej verjetnosti boste kar polovico svojih poslovnih odločitev sprejemali glede na informacije, ki jih vam oziroma vašemu podjetju posredujejo vaši računovodje.

Poleg opravljanja klasičnih računovodskih in knjigovodskih del, je njihova naloga tudi kontroling, s katerim si lahko pomagate pri spremljanju trenutnih in oblikovanju novih poslovnih ciljev. Če iščete dober računovodski servis v Ljubljani, si lahko preberete več o tem na spletni strani Moje računovodstvo, kjer vam bodo podrobneje predstavili svoje storitve, poleg tega vam ob začetku sodelovanja nudijo trimesečno brezplačno pomoč.

racunovodski servis v ljubljani2

Kako vam lahko pomaga računovodski servis v Ljubljani?

Poleg že omenjenih nalog, ki jih opravlja vsak kakovostni računovodski servis v Ljubljani, svetovanje podjetju zagotovo spada med najpomembnejše. Namreč, prednost najboljših izvajalcev je prav v tem, da znajo zagotoviti osebni pristop. Zakaj je ta tako zelo pomemben?

Le na ta način se je namreč možno že na začetku sodelovanja dogovoriti za vam prilagojeno optimizacijo vašega poslovanja, kar pomeni, da se boste s pomočjo strokovno usposobljenih davčnih svetovalcev sami odločali, katere dokumente želite vnašati v računovodski program sami. Tako se boste lahko izognili dvojni obdelavi podatkov ter si bistveno znižali stroške.

Med iskanjem ustreznega izvajalca ni nujno, da se osredotočite le na tiste največje, saj je prednost, ki jo ima majhen računovodski servis v Ljubljani, prav v tem, da si lahko za vsakega naročnika vzamejo dovolj časa, da ga res dobro spoznajo. Poleg tega se lahko hitro odzovejo ob nastali potrebi in res strokovno opravijo svoje delo.

racunovodski servis v ljubljani1

Mesečno poročanje in stalno izobraževanje

Za najkakovostnejši računovodski servis v Ljubljani velja, da se vsi zaposleni v njem stalno izobražujejo tako na področju financ, davkov kot tudi računovodstva. Izobraževanje poteka pri uveljavljenih strokovnjakih, zanj pa mora biti namenjeno dovolj časa.

Bilanca stanja in izkaz poslovnega izida sta dva od najpomembnejših zaključnih izkazov, ki bi ju moral vsak mesec redno zagotoviti vsak dober računovodski servis v Ljubljani. Običajno se zaključni izkazi in poročila za javno objavo izdelajo v natanko takšni obliki, ki jo zahteva država, tako da izpolnjujejo vsaj tiste minimalne zakonske zahteve. Na splošno sicer velja nepisano pravilo, da ni potrebno razkriti več kot se od vas zahteva.

racunovodstvo2

Kaj pomeni dober kontroling?

Za uspešen razvoj vašega podjetja je pomemben dober kontroling, saj boste le na ta način lahko zagotovili finančno stabilnost in racionalnost, poslovanje podjetja pa bo usmerjeno v prihodnost. Vendar tudi visokokakovostni kontroling sam po sebi ni dovolj, saj je ob tem še kako pomembno tudi svetovanje podjetju.

S svetovanjem, upravljanjem in rednim poročanjem ter nudenjem pomoči pri načrtovanju vseh teh aktivnosti bo vaše poslovanje postalo bistveno enostavnejše in vam bo na ta način prihranjena marsikakšna odvečna skrb. Ne bo vam več potrebno stalno razmišljanje in tehtanje glede tega, ali je bila v določenem primeru vaša odločitev prava ali ne. Le najkvalitetnejši računovodski servis v Ljubljani lahko zagotovi, da imate v svojih rokah vse podatke, ki jih potrebujete, da se boste znali pravilno odločati.

racunovodski servis1

Kako se spustiti v investicije brez zadolževanja?

Tu vam lahko priskočijo na pomoč visoko usposobljeni strokovnjaki pri podjetju Moje računovodstvo, ki vam bodo nudili kakovostno podporo, obenem pa nase prevzeli del odgovornosti za doseganje višjih ciljev in boljših rezultatov.

Rast vašega podjetja mora namreč biti tudi eden od ciljev skupnega sodelovanja, saj boste le tako lahko postali uspešnejši in dosegali boljše poslovne rezultate. Uspešna širitev podjetja je možna le, če se v investicije spuščate premišljeno, upoštevajoč vse dejavnike. To pa je možno le, če se odločite za kakovosten kontroling, s pomočjo katerega se lahko izognete prezadolževanju.

racunovodstvo

Pasti prehitre rasti podjetja

Prehitra rast podjetja tudi ni dobra, saj se sploh v primeru mladih podjetjih lahko zgodi, da se prehitro širijo, vodja podjetja pa ne more več slediti vsem posameznim elementom poslovanja. Zato je pomembno zgraditi svojevrsten sistem za sprotno spremljanje in analizo poslovanja, kar pa lahko zagotovi le redni kontroling.

Z njim lahko podjetnik na enostaven in pregleden način pridobi globlji vpogled v stanje in poslovanje podjetja ter glede na pridobljene analitične rezultate nato izvaja različne aktivnosti, s katerimi lahko še nadalje optimizira svoje poslovanje. Med najpomembnejše aktivnosti pa spadajo planiranje, kontroliranje, informiranje ter usmerjanje.

Kontroling nam prikaže stanje podjetja

Stanje podjetja lahko ovrednotimo na vseh področjih, in sicer na področju financ in računovodstva, kadrovanja, upravljanja s tveganji ter proizvodnje, logistike, prodaje in dobave. Če imamo vzpostavljen redni kontroling, s katerim lahko spremljamo tekoče poslovanje na vseh omenjenih področjih in ga tudi analiziramo, je možna uspešna primerjava trenutnih rezultatov z načrtovanimi.

S planiranjem v kontrolingu izvajamo aktivnosti, s katerimi ustrezno predvidimo načrtovanje poslovanja. Druga pomembna funkcija je kontroliranje, s katerim izvajamo spremljanje in primerjanje dejansko ustvarjenih rezultatov z načrtovanimi, poleg tega pa kontroliranje vključuje še nadzor ter analizo odmikov in trendov. Z informiranjem se analiza poslovanja naslanja na shematični prikaz podatkov. Usmerjanje pa služi kot podlaga za strateško odločanje, ki temelji na vseh pridobljenih podatkih.

0 replies

Pusti komentar

Se želiš pridružiti razpravi?
Sodeluj!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja