Prispevki

Odvisnost od alkohola zahteva celostno obravnavo, saj je pogosto posledica različnih dejavnikov, vključno z biološkimi, psihološkimi in socialnimi. Da bi bila obravnava uspešna, je ključnega pomena motivacija za spremembo in podpora za vzdrževanje te spremembe. Odvisnost od alkohola povzroči, da osebam, pogosto primanjkujejo čustvenih, kognitivnih in vedenjskih izkušenj za obvladovanje življenjskih zahtev brez te substance. Zato se morajo v procesu rehabilitacije naučiti uporabljati alternativne, bolj konstruktivne mehanizme za obvladovanje stresnih situacij. Zdravljenje odvisnosti od alkohola se najlažje doseže preko terapevtske podpore, zlasti v skupini zdravljenih alkoholikov, kjer lahko delijo izkušnje in se učijo novega načina življenja.

odvisnost od alkohola2

Enota za pomoč posameznikom in svojcem

Enota, ki zdravi odvisnost od alkohola deluje pod okriljem strokovne enote Centra za mentalno zdravje in namenjena ljudem, ki se srečujejo z različnimi oblikami te težave. Na tej enoti se izvaja pomoč tako tistim, ki trpijo zaradi škodljivega uživanja substanc in

tudi svojcem in bližnjim osebam ljudi, ki so zasvojeni s snovmi, ki vplivajo na duševnost, in iščejo podporo ter razumevanje za njihovo situacijo. Če potrebujete pomoč ali želite vzpostaviti stik z Enoto, se lahko sami naročite. Vendar morate naročanje opraviti vnaprej. Prav tako se na pogovor lahko naročijo tudi svojci obolelih oseb. Poleg samonaročanja vas lahko na Enoto usmeri vaš osebni zdravnik ali druga specializirana strokovna služba. Običajno imate prvi stik s psihiatrom, ki je specializiran za to področje.

odvisnost od alkohola.33

Bolnišnična in dnevna obravnava

Bolnišnična obravnava se priporoča, če ima posameznik težave pri vzpostavljanju stabilne abstinence, hkrati pa se sooča z drugimi resnimi duševnimi težavami, težavami v medosebnih odnosih ali telesnimi okvarami. Trajanje bolnišnične obravnave je povprečno en mesec, vendar lahko traja manj, če je posameznik že dlje časa vzdržnosten v domačem okolju. Po bolnišnični obravnavi se svetuje nadaljnje obdobje dnevne bolnišnice, ki traja različno dolgo, večinoma pa 4 do 8 tednov. Dnevna bolnišnica pomeni, da je posameznik na oddelku dopoldne od ponedeljka do petka, medtem ko spi doma.

Ambulantna obravnava za podporo in svetovanje

Ambulantno obravnava za odvisnost od alkohola se lahko izvaja kot priprava na intenzivno obravnavo, za diagnostiko in svetovanje ali kot daljša samostojna obravnava. V ambulanti posamezniki prejmejo ustrezno svetovanje za obvladovanje svojega odnosa do substanc, tudi če še niso zasvojeni, temveč uživajo substance na tvegan ali škodljiv način. V primeru, da posameznik ne želi poiskati pomoči, se lahko za svetovanje ali terapevtsko pomoč odločijo tudi njegovi svojci. Zdravljenje odvisnosti od alkohola je celostno orientirano in temelji na abstinenci, ki omogoča ustrezne spremembe v mišljenju, čustvovanju in vedenju posameznika.

odvisnost od alkohola

Psihoterapija in druge oblike terapije

Večji del obravnave za odvisnost od alkohola poteka skozi psihoterapijo, predvsem v obliki skupinske psihoterapije, vendar so na voljo tudi individualne, partnerske in družinske oblike terapije. Če so prisotne sočasne duševne motnje, se nudijo ustrezne psihiatrične obravnave, enako velja za telesna stanja, ki lahko vplivajo na proces rehabilitacije. Klub zdravljenih alkoholikov (KZA) ima pomembno vlogo pri procesu rehabilitacije. V Klubu lahko posamezniki nadgrajujejo svojo osebnost, obvladujejo telesne, družinske in socialne izzive ter se vključujejo nazaj v normalno življenje. Klub je prostor, ki omogoča posameznikom, da prevzamejo odgovornost zase in si prizadevajo za uspešno reintegracijo v družbo.

Učenje socialnih spretnosti in preprečevanje recidiva

Ena izmed ključnih nalog v KZA je učenje socialnih spretnosti za obvladovanje vsakdanjih situacij brez substanc. To pomaga posameznikom preprečiti recidiv, tj. ponovno padec v pitje in neželeno vedenje. Recidiv izniči dosežen napredek ter ponovno vzbudi nezaupanje, tako do samega sebe kot do okolice. Preventiva in podpora v Klubu sta ključnega pomena za trajno okrevanje. V skupini KZA je tesna medsebojna povezanost med člani ključnega pomena za dolgoročno rehabilitacijo. Ta podpora igra pomembno vlogo v najtežjih trenutkih okrevanja in jim pomaga, da ostanejo zavezani rehabilitacijskemu procesu. Skupina omogoča članom, da vzpostavijo nove prijateljske vezi, razvijejo nove oblike druženja in se osvobodijo občutka, da so družbeni izobčenci.