Prispevki

Starost prinaša precej izzivov, za katere obstaja tudi nekaj rešitev. Mednje spada pomoč starejšim na domu, ki je odlična storitev za vse tiste, ki imajo že težave v celoti poskrbeti zase, a bi vseeno želeli ostati v svojem poznanem in domačem okolju. In čeprav je v nekaterih institucijah zgledno poskrbljeno za ostarele, pa velikokrat za marsikoga to tudi niti ni opcija, bodisi zaradi prezasedenosti oziroma dolge čakalne dobe ali zelo visokih stroškov. Urna postavka za pomoč na domu je precej bolj prijazna upokojenskemu žepu in za nekatere odlična opcija, da ostanejo čim dlje samostojni.

pomoč starejšim na domu

Kam se obrniti za pomoč starejšim na domu?

Ureja jo center za socialno delo v naši občini, ki presoja našo prošnjo in obenem izbira izvajalce, občina pa s sofinanciranjem pokrije del stroškov teh aktivnosti.
Na kakšen način pridobimo pomoč starejšim na domu?

obskrba na domu

Proces sam po sebi ni pretirano zapleten, poteka pa na naslednji način:

  • Najprej vložimo vlogo pri centru za socialno delo. Če nismo vešči z emaili, jo lahko vložimo tudi pisno po navadni pošti, ali pa, če nam je lažje, je opcija tudi ustno.
  • Ko je naša vloga odobrena, se bo pri nas oglasil svetovalec, ki bo v pogovoru z nami in / ali našimi svojci preko uvodnih srečanj podrobneje ocenil, kakšne so naše dejanske potrebe na dnevni in tedenski ravni.
  • Ko so urejene formalnosti, se lahko pričnejo redni stiki z izvajalcem glede na zastavljeni plan. Dogovor stranki skleneta za 3 mesece, vendar je avtomatično podaljšan, dokler ne vložimo zahtevka za prekinitev (to moramo storiti 8 dni pred iztekom).

pomoč na domu1

Izvajanje bo potekalo po dogovoru v časovnem okviru med 7. in 19. uro in med tednom. Ob sobotah, nedeljah in praznikih pa načeloma ne poteka, razen če se dogovorimo drugače za nujne primere. Kako strokovni delavec izvaja opravila, redno oziroma periodično preverja center za socialno delo, zato je pomembno, da znamo dobro skomunicirati kakršne koli spremembe in tudi naše mnenje, s čim smo ali nismo zadovoljni. Pri tem nam lahko pomagajo tudi svojci, ki bodo morda v nekaterih primerih znali še bolje obrazložiti situacijo. Opravila, ki so na voljo, pa lahko razdelimo v tri sklope:

  • gospodinjska;
  • osnovna vsakodnevna;
  • vzdrževanje socialnih stikov.

To v splošnem pomeni, da nam strokovni delavec lahko prinaša živila iz trgovine, pripravi ali prinese obrok in nato pomije posodo, nam počisti prostor ter odnese smeti, nam pomaga pri oblačenju, umivanju oziroma osebni higieni, obenem pa tudi poskrbi, da ostanemo v stiku z drugimi, tako zasebno kot z različnimi institucijami. Za podrobnejše aktivnosti povprašajmo direktno na CSD, kaj vse konkretno vključujejo.

obskrba na domu2

Kdo je upravičen za pomoč starejšim na domu?

Eden od pogojev je, da štejemo vsaj 65 let. Drugi pogoj je, da nam naše psihofizične sposobnosti in družinske razmere praviloma še omogočajo toliko suvereno življenje, da nam ni potrebno poiskati druge oblike storitve. Če ustrezamo pogoju, da potrebujemo vsaj dve opravili iz dveh različnih sklopov, smo torej ustrezni kandidati. Upravičenci so sicer tudi invalidi ali druge kronično bolne osebe. Pripada nam 20 ur na teden oziroma med najmanj 1 uro do 4 ure na dan – skupaj tako 80 ur na mesec, v kolikor pa bi potrebovali celodnevno oskrbo, so pogoji nekoliko drugačni.

pomoč na domu3

Koliko znaša urna postavka za pomoč na domu?

V prvi vrsti se navezuje na občino, v kateri živimo, saj ponekod sofinancirajo več kot drugod, višina sofinanciranja pa znaša vsaj med 50 % in celo do 70 %, če je izvajanje del mreže javne službe. Pričakujmo v povprečju od 5,00 do 15,00 EUR na uro, odvisno glede na različne posebnosti, če pa nismo finančno zmožni pokriti stroškov, je naša opcija, da zaprosimo, da nam jih oprostijo.