Prispevki

Kljub vse bolj razširjenim spletnim prevajalnikom, s katerimi si vse več ljudi pomaga pri vsakodnevnih službenih obveznostih, ali ko potrebujejo hiter prevod besedil, ti še vedno niso na dovolj visoki stopnji, da bi se lahko enakovredno kosali s strokovno prevedenimi besedili, ki jih opravi ustrezno kvalificiran prevajalec.

Na splošno so prevodi iz slovanskih jezikov, kot velja za prevajanje hrvaščine ali slovenščine, še vedno zelo pomanjkljivi, še posebej, ko gre na primer za angleški jezik, ki ni soroden slovanskim jezikom. Da bi takšen končni prevod res ustrezal vsem kriterijem ciljnega jezika, je zato potrebno lektoriranje angleščine.

V takšnih primerih, ko potrebujemo besedilo v tujem jeziku, ki se v marsičem zelo razlikuje od originalnega jezika, je skoraj nujno potrebna tudi lektura že prevedenega besedila. Zato je v takšnih primerih priporočljivo lektoriranje angleščine, za katerega pa je najbolj smiselno, da ga opravi naravni govorec. To velja še posebej za tista besedila, ki so namenjena javni objavi.

prevodi

Kdaj je najpogosteje potrebno lektoriranje angleščine?

Predvsem je to nujno potrebno pri pisanju različnih strokovnih del, kot so diplomske in magistrske naloge ter doktorske disertacije. Te namreč v uvodnem delu vsebujejo povzetek v angleškem jeziku. Tudi če menite, da je vaše znanje tujega jezika dovolj dobro, da se prevoda lotite sami, pa vseeno prepustite lektoriranje angleščine strokovnjaku oziroma naravnemu govorcu, ki bo vaše besedilo še dodatno uredil in ustrezno prilagodil.

Ne glede na to, kako zelo obvladate pravopis in slovnico tujega jezika, pa vseeno težko besedilo prilagodite tako, da bo povsem ustrezalo vsem stilskim in kulturnim značilnostim ciljnega jezika države, v kateri niste nikoli bivali in se niste tam izobraževali. Tako bo vaš prevod morda neroden in morda ne bo sporočal ravno tistega, kar ste želeli. Prav zato je lektoriranje angleščine v primeru diplomskih in podobnih nalog nujno potrebno.

prevajanje hrvaščine

Kako pomembno je lektoriranje angleščine v primeru spletnih objav?

Pri tako pomembnih strokovnih besedilih, namenjenih za javno uporabo, je torej pomembno, da so torej uporabljene jezikovne rešitve brezhibne. Podobno velja tudi za novinarske in strokovne članke, spletne strani, priročnike in učbenike ter podobna besedila.

Če se lotevate pisanja bloga, ki bi ga radi objavljali v angleškem jeziku, boste zagotovo dosegli več mednarodnih bralcev, če bo objavljena vsebina napisana na tak način, da bo večini delovala domače. V tem primeru vam lahko lektoriranje angleščine pomaga tudi pri povečanju prometa na vaši spletni strani.

Nič ni namreč bolj odbijajočega od branja stilsko in slovnično zelo slabo napisanih besedil. Ne glede na to, kako zanimiva so vaša doživetja ali dosežki, ki jih objavljate, bo slabo napisana vsebina sčasoma oddaljila vse več potencialnih bralcev. Zato posvetite nekaj časa iskanju ustreznega ponudnika, ki vam bodo zagotovil zanesljivo in strokovno lektoriranje angleščine.

sodno prevajanje angleščine

Koliko vas bo stalo prevajanje hrvaščine?

Če ste lastnik podjetja, ki posluje s hrvaškim trgom, boste za tekoče poslovanje in čim lažje ohranjanje stikov s poslovnimi partnerji potrebovali redno prevajanje hrvaščine. Podobnosti med hrvaškim in slovenskim jezikom sicer v večini primerov predstavljajo veliko prednost pri tovrstnih prevodih. Vendar se lahko zgodi, da zaradi prevelike podobnosti hitro pride do nepotrebnih napak in nesporazumov. Zato si morate zagotoviti zanesljivega partnerja, ki vam bo zagotavljal hitre in strokovne prevode po razumnih cenah.

Končna cena je seveda odvisna od zahtevnosti in dolžine besedila. Nekateri najboljši ponudniki, ponujajo svoje storitve po izredno ugodnih cenah. Če potrebujete prevajanje hrvaščine v slovenščino, vas bo lahko ena avtorska stran stala 19,60 evra. V primeru, da potrebujete prevod v obratni smeri, pa boste za eno avtorsko stran odšteli le 15,60 evra.

Ko potrebujete sodni prevod

Če zaposlujete tujega delavca, bo ta svoje osebne podatke, pridobljeno izobrazbo, delovne izkušnje in prejšnje bivališče dokazoval z ustreznimi listinami. Za prevod teh pa je potrebno sodno prevajanje hrvaščine, ki ga lahko opravi le sodni tolmač z ustrezno pridobljeno licenco ministrstva za pravosodje. Le sodni tolmač vam lahko prevede in overi vse potrebne uradne listine in dokumente.

Za takšno storitev pa je razumljivo, da boste morali odšteti več kot v primeru navadnega prevoda. Tako vas bo ena avtorska stran za prevajanje hrvaščine v slovenščino in obratno stala približno 33 evrov. Če vas zanima natančnejša končna cena, prosite izbranega ponudnika za informativni izračun.

lektoriranje angčescine

Kakšna besedila najpogosteje potrebujejo prevod?

Kot že rečeno, potreba za navadno prevajanje hrvaščine obstaja predvsem pri prevajanju različnih strokovnih besedil, kot so znanstveni članki ter diplomske, magistrske naloge in doktorske disertacije. Poleg teh pa je verjetno najbolj razširjena potreba po prevodih splošnih besedil, namenjenim širšim množicam, kot so spletne strani, katalogi, različne javne objave, navodila za uporabo in podobno.

Tako kot to velja za vse jezike, je tudi ko gre za prevajanje hrvaščine na področju leposlovnih besedil in novinarskih člankov potrebno posvetiti posebno pozornost tudi lekturi. Ta največkrat ni vključena v postavljeno ceno, zato jo morate sami že na začetku poleg prevoda naročiti posebej, za kar se dogovorite z izbranim ponudnikom. Pri izbiri ponudnika pa ne glejte samo na ceno, saj sta izrednega pomena tudi hitra odzivnost in zanesljivost.