sevanje telefonov

Znano je, da ima sevanje telefonov določen vpliv na nas, čeprav so mnenja, za kakšne vplive gre, še vedno deljena in dokončnih sklepov ni moč povsem potrditi. Nekateri viri navajajo, da sevanje mobilnega telefona nima drugega kot »termični« učinek, torej da dviga temperaturo telesa, drugih bioloških sprememb pa naj ne bi povzročalo. Med uporabo se bo predel ušesa in del možganov, ki se tam nahaja, namreč segrel za delček stopinje. Ker se v zvezi s to tematiko največkrat omenja rakave spremembe oziroma tumorje, velja poudariti, da tovrstne spremembe nastajajo skozi daljše časovno obdobje, dosedanje raziskave pa so se nanašale na različne parametre, zato so različni zaključki razumljivi.

sevanje mobilnega telefona

Mnenje različnih mednarodnih organizacij

Svetovna zdravstvena organizacija je v svojem poročilu leta 2011, ko je bilo po ocenah na svetu okoli 5 milijard naprav, uvrstila radiofrekvenčna elektromagnetna polja med možno rakotvorna za ljudi. In sicer na podlagi povečanega tveganja za gliom, to je vrsto možganskega raka, ki naj bi ga povzročalo sevanje telefonov. To je pri marsikom vzbudilo dvome in od tedaj so nekateri previdni glede uporabe mobilnikov. V oktobru 2022 objavljeni raziskavi Mednarodne komisije za biološke učinke elektromagnetnih polj (International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields), ki je že v 90. letih prejšnjega stoletja sprejela omejitve glede izpostavljenosti, so znanstveniki tokrat poudarili, da še vedno niso bile uveljavljene nujno potrebne omejitve za ljudi in okolje.

sevanje in njegov vpliv (1)

Kolikšno sevanje telefonov je sprejemljivo?

Že pred več kot 20 leti so pri omenjeni organizaciji stopnjo specifične asorbcije ali SAR postavili na 4 W na kg. Vendar pa naj bi po njihovih dosedanjih ugotovitvah tudi pod omenjeno vrednostjo SAR prihajalo do naslednjih možnih škodljivih učinkov:

 • poškodbe DNK;
 • spremembe v možganih;
 • rakotvornost, še posebej na možganih in ščitnici;
 • kardiomiopatija;
 • motnje spanja;
 • različni nevrološki učinki in drugo.

Kljub tem ugotovitvam sta denimo ameriška Zvezna komisija za komunikacije (Federal Communications Commission) ter Mednarodna komisija za varsto pred neionizirajočimi sevanji (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) v letu 2020 ponovno potrdila isto mejno vrednost, kot je bila postavljena pred toliko leti. In to kljub temu, da se je v tem času število naprav še povečalo in je tako izpostavljenost temu ustrezno tudi večja, poleg tega pa niso upoštevani vidiki novih izvorov s strani 5G telekomunikacij. Tako se poraja vprašanje, ali so različne skupine prebivalstva, kot so na primer otroci, pri katerih se živčni sistem še razvija, ali druge ranljive skupine, dejansko zaščitene. Tovrstnih obsežnejših študij namreč še ni.

sevanje telefovov

Kako zmanjšati sevanje telefonov?

Če nas zelo skrbi sevanje telefonov, lahko riziko zmanjšamo z nekaterimi ukrepi, v prvi vrsti je seveda znižanje rabe na minimum, sicer pa na primer še naslednji ukrepi:

 • izberimo znamke, ki imajo čim nižji SAR;
 • ne imejmo jih v bližini telesa, ko jih ne uporabljamo;
 • naši pogovori in brskanje po spletu naj bodo čim krajši;
 • uporabimo slušalke ali dajmo klice na zvočnik ter tako stran od glave;
 • izogibajmo se uporabi, če je povezava z bazno postajo šibka, saj bo naša naprava to kompenzirala s povečanjem radiacije,

ter drugo. Nenazadnje se vedno lahko vrnemo tudi k stacionarni obliki klicanja, kolikor in kadar je to možno. Pri različnih izdelkih v obliki ploščic, etuijev ipd., ki jih ponudniki oglašujejo kot zaščito, bodimo ravno tako previdni, saj so največkrat le modna muha in zanje ni veliko dokazov, da bi lahko pripomogli k našemu zdravju, utegne pa se narediti celo nasprotno, saj bo naprava tudi v tem primeru morda še povečala svojo aktivnost zaradi dodatne ovire. Previdni moramo biti tudi tedaj, ko imamo nekatere druge medicinske naprave, kot so srčni spodbujevalniki, defibrilatorji ali določeni slušni pripomočki, saj bi lahko prišlo do njihovega motenega delovanja.

Sevanje telefona

0 replies

Pusti komentar

Se želiš pridružiti razpravi?
Sodeluj!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja